Trong các sản phẩm thức ăn hay xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản thường có các chủng vi khuẩn Bacillus được quảng cáo với nhiều công dụng tốt cho tôm,cá và môi trường nuôi.
Vậy vi khuẩn Bacillus có cơ chế như thế nào, những lợi ích cụ thể nào cuea chủng vi sinh vật này khiến chúng được sử dụng rộng rãi như vậy?

1. Hỗ trợ cải thiện tình hình sức khỏe
- Hỗ trợ tăng nguồn dinh dưỡng cũng như enzyme tiêu hóa:
Cung ứng dinh dưỡng trực tiếp: các nghiên cứu trên một số đối tượng nuôi thủy sản bao gồm: luân trùng, Artemia, nhuyễn thể, ấu trùng giáp xác, cá… đã cho ra kết quả lợi khuẩn Bacillus trực tiếp cung ứng chất dinh dưỡng đến vật nuôi, dinh dưỡng này đặc biệt là acid béo và vitamin. Một nghiên cứu được thực hiện trên cá hồi chấm hồng ở Bắc cực (Salvelinus alpinus L) cũng cho ra kết quả vi khuẩn thực sự đóng vai trò quan trọng trong quy trình dinh dưỡng của cá. Các nghiên cứu cùng đề tài trên tôm thẻ trưởng thành (Penaeus chinensis) cũng đã cho thấy hệ vi sinh vật là nguồn cung ứng dinh dưỡng đồng thời là nguồn thức ăn trực tiếp cho tôm.